Záchranný kruh

Záchranný kruh

PřihlášeníObecně závazná vyhláška obce Skořice č.2/2007 - Zákaz spalování PDF Tisk Email

OBEC SKOŘICE

 

Obecně závazná vyhláška

obce Skořice

č. 2/2007,

 

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Skořice

 

Zastupitelstvo obce Skořice se na svém zasedání dne 19.11.2007 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

            Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů. Jedná se o tyto druhy materiálu: tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, drobné větve, listí, rostlinná nať, plevel, jehličí, kůra, květenství a plody bylin a dřevin a piliny, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.

.

Článek 2

Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

            (1) Spalování dřeva, dřevěného uhlí a plynných paliv, určených výrobcem – v otevřených ohništích, zahradních krbech, nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze provádět po celý rok při vhodných povětrnostních podmínkách s ohledem na majitele či obyvatele sousedních pozemků.

            (2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze spalovat v období příznivých klimatických podmínek a s ohledem na majitele, či obyvatele sousedních nemovitostí celý rok mimo  nedělí a státem uznaných svátcích v době od 8.00 hodin do 18.00 hodin. Za zhoršené klimatické podmínky, při nichž spalování nelze uskutečnit se považují mlhy, deště a špatné rozptylové podmínky.

 

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

………………..                                                                                   ..………………

Václav Nekolný                                                                                    Miloslav Suchý

místostarosta                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.11.2007

Sejmuto z úřední desky dne: 5.12.2007

 

Hledat

Czechpoint

Penzion a pivnice


Autobusem do Skořic

Cyklostezky

Uživatelé online

Právě připojeni - hostů: 69 
 
  Design by handy shop & vista forum Powered by Joomla
Obec Skořice
 
 
     
 
   
Design by windows vista forum and energiesparlampen