Záchranný kruh

Záchranný kruh

PřihlášeníAgenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) PDF Tisk Email
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1. 2. 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na
předchozí komunikaci a v souladu s ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního
zákona, v platném znění, v příloze postupuje data z katastru nemovitostí aktualizovaná ke dni 1.
2. 2017 poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním týkající se katastrálních
území v územní působnosti Vašeho úřadu. Jedná se o seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud
v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.
Žádáme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento aktualizovaný
seznam na úřední desce Vašeho úřadu společně s již dodanými informacemi pro veřejnost a
výzvou, aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM. Žádáme Vás, aby byl seznam
na úřední desce Vašeho úřadu vyvěšen po celou dobu běhu zákonné lhůty tedy do 31. 12. 2023.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Skořice.pdf)Skořice.pdf[ ]200 Kb
 

Hledat

Czechpoint

Penzion a pivnice


Autobusem do Skořic

Cyklostezky

Uživatelé online

Právě připojeni - hostů: 65 
 
  Design by handy shop & vista forum Powered by Joomla
Obec Skořice
 
 
     
 
   
Design by windows vista forum and energiesparlampen