Záchranný kruh

Záchranný kruh

PřihlášeníOpatření obecné povahy PDF Tisk Email
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. h)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydává podle ustanovení § 171 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), a v souladu s ustanovením § 56 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 4 zákona
o ochraně přírody a krajiny opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze
základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného druhu
živočicha bobra evropského (Castor fiber).
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (oop - bobr - final.pdf)oop - bobr - final.pdf[ ]3938 Kb
 

Hledat

Czechpoint

Penzion a pivnice


Autobusem do Skořic

Cyklostezky

Uživatelé online

Právě připojeni - hostů: 87 
 
  Design by handy shop & vista forum Powered by Joomla
Obec Skořice
 
 
     
 
   
Design by windows vista forum and energiesparlampen